Wijze Wijk

Wijze Wijk is een eenpitter en richt zich op die kant van onze samenleving waar de grootste uitdagingen liggen. Ze heten aandachtswijken, prachtwijken en krachtwijken. Met elkaar hebben ze gemeen dat als er over wordt geschreven of gesproken, het meestal gaat over de problemen en niet over de kansen.

Wijze Wijk gaat op zoek naar de mensen en komt en gaat waar anderen het opgeven. Wijze Wijk dringt door tot het hart van de wijk.

Of u nu op zoek bent naar huurders, mensen in de bijstand, vrijwilligers, of naar mensen met een beperking, lastig bereikbare groepen, sleutelfiguren en rolmodellen; Wijze Wijk vindt ze voor u en brengt de noodzakelijke verbinding tot stand. Onderling, maar ook met de wereld daarbuiten.